Velkommen til Støtteforeningen for Muhabet Aarhus

Støtteforeningen for Muhabet Aarhus er en forening dannet med det formål at støtte værestedet Muhabet Aarhus økonomisk og at udbrede kendskabet om Muhabet Aarhus.

På denne hjemmeside kan du læse om både støtteforeningen og værestedet Muhabet Aarhus. Du kan ligeledes finde kontaktinformationer, nyhedsbreve, se kommende arrangementer og læse, hvordan du melder dig ind i støtteforeningen.

Vi er glade for enhver form for bidrag, så tak for din opmærksomhed!

Nyheder

Generalforsamling 2016

D. 10.03.2016 blev årets generalforsamling afviklet. Som vanligt havde vi en hyggelig aften med dejlig mad, godt selskab og spændende beretninger fra værestedet Muhabet Aarhus og støtteforeningen - både om det forgange år og fremtiden. Genvalgt til bestyrelsen blev formand Dorte Ougaard, næstformand Pia Karmark og kasserer Mette Bech Richardt.

Årets julebanko afholdt

D. 17.12.2015 afholdt støtteforeningen årets julebanko, og som altid var det en hyggelig aften med godt samvær og fine præmier. Præmierne var donationer fra mange instanser: private, Lego, Aros, Den Gamle By, Cinemaxx, Gammel Estrup Herregård og Friis Kaffe og Te i Jægergårdsgade. Støtteforeningen vil gerne takke alle deltagere samt sponsorer. Herudover ønsker vi glædelig jul og godt nytår!

Muhabet Aarhus søger ny medarbejder

Muhabet Aarhus søger en ny medarbejder. Se stillingsopslag her og del gerne med andre, så værestedet kan få et godt, bredt felt af ansøgere. http://www.jobindex.dk/cgi/open.cgi?rm=jobtext&id=218933&tid=h577692

Midler til Muhabet Aarhus og Kirkens Korshær

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 4 mio. kr til Muhabet Aarhus og Kirkens Korshær! Dette betyder, at Muhabet Aarhus og Kirkens Korshær - ved hjælp af midlerne fra fonden, Aarhus Kommunes fortsatte årlige støtte på 500.000 kr. og ved at slå ressourcerne sammen - åbner et nyt aktivitets-og samværssted. Det er ønsket at bevare og udvikle værestedstilbuddet og samtidig have et tilbud om undervisning og etablering af en genbrugsbutik. Dette er naturligvis fantastisk gode nyheder, og vi er i støtteforeningen glade for at have så mange medlemmer, der har været med til at hjælpe Muhabet Aarhus henover sommeren i ventetiden.

Hjertesag hos Brand New Day

Muhabet Aarhus har været så heldig at blive kontaktet af kommunikationsfirmaet Brand New Day, og i samarbejde med værestedet og støtteforeningen har firmaet igangsat en crowdfunding. Herudover kommer firmaet med værdifulde forslag og indspark til branding og kommunikation. Crowdfundingen har allerede fået flere nye medlemmer til, hvilket vi er rigtig glade for! Brand New Day er et aarhusiansk kommunikationsfirma med fokus på bæredygtighed og samfundsansvarlige virksomheder. Hvert år vælger firmaet en hjertesag, som de går ind i med begejstring og gode idéer. Brand New Day har nu valgt Muhabet Aarhus som hjertesag, hvorfor det spændende samarbejde er sat i værk. Du kan læse mere om firmaet på http://brandnewday.dk/ Vi er naturligvis enormt glade for samarbejdet med Brand New Day, og vi ser frem til det videre.

Sammen med Kirkens Korshær søger Muhabet Aarhus midler til et nyt samværs-og aktivitetscenter med genbrugsbutik

Ideen til projektet er fremkommet i sammenhæng med en udviklingsproces, som Muhabet Aarhus gennemførte i efteråret 2014 med konsulentbistand fra foreningen Sager der Samler (www.sagerdersamler.dk). Formålet var dels at evaluere og udvikle værestedstilbuddet og dels at undersøge mulighederne for en mere bæredygtig finansieringsplan for fremtiden. Som en del af processen blev der foretaget interviews med værestedets gæster samt gennemført en række møder med bl.a. samarbejdspartnere og afslutningsvis en åben workshop. I forbindelse med interviews og workshop blev der både blandt gæster og samarbejdspartnere givet udtryk for, at der fortsat er behov for et værested, hvor hovedformålet er inklusion i et socialt fællesskab. Samtidig blev det også tydeligt, at der er nuværende gæster, der er bedret i en sådan grad, at de har lyst til og er bedre i stand til at deltage i flere aktiviteter - og for nogle ved at bidrage mere aktivt i form af arbejde, eventuelt frivilligt arbejde. For de fleste har de dog brug for at blive fulgt på vej i trygge omgivelser. Det nye projekt vil derfor indeholde værested, samt et undervisnings– og værkstedstilbud og en genbrugsbutik.